Parkskolan - Byte Kokgrytor

Parkskolan - Byte Kokgrytor

Beställare: Östersunds Kommun
Utfört: 2021
Leverans och installation av Metos Proveno Kombigrytor på Parkskolan.
Kapaciteten på dessa tre grytor är 2st x 200-liter och 1st x 100-liter.
byte-kokgrytordemontering-kokgrytormetos-kokgrytametos-kokgrytorny-kokgryta-metos