Odensalaskolan

Odensalaskolan - Östersunds kommun


Om- /tillbyggnad av Odensalaskolan, Östersund. 
Ny el-tele anläggning samt yttre miljöer.
Arbetet utfördes i partnering/samverkan tillsammans med Hent/SSEA och Östersunds kommun.   
Total yta 14 800m2
Byggtid 2021-2023
odensalaskolanmarklunds-odensalaskolan-10odensalaskolan3-2odensalaskolan2-2odensalaskolanute