Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan

Byggherre: Östersunds Kommun
Byggare: Skanska
Byggtid: 2019-2020
Yta: 6000m2
Arbetet har utförts genom partnering/samverkansavtal
Total ombyggnad med ny elanläggning
engelska-skolan-ostersundmarklunds-engelska-skolanengelska-skolan-slojdsal