Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter
Marklunds Invest AB 556738-9027, Marklunds Service AB 556738-9050, Marklunds El AB 556545-5457 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att företagen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Företagen behandlar personuppgifter för att administrera utförda arbeten samt sålda varor.
Företagen behandlar även personuppgifter vid kreditansökningar och för att ansöka om Rot/Rut-bidrag från Skatteverket.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi sparar.
Du har möjlighet att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter och i vilket syfte.
Du har rätt att få dina uppgifter raderade om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för.
Om du vill veta mer
Har du frågor om företagens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du företaget och personuppgiftsansvarig.